Print Thứ Năm, 23/06/2022 22:23 Gốc

Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiên Lãng. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiên Lãng như sau:

Thông báo công khai toàn bộ tài liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiên Lãng trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Tiên Lãng.

Hồ sơ công bố công khai gồm có:

. Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiên Lãng;

. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 huyện Tiên Lãng;

. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiên Lãng;

. Báo cáo thuyết minh tổng hợp.

Tài liệu đính kèm:

(1) Quyết định số 1323/QĐ-UBND

(2) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021

(3) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022

(4) Báo cáo thuyết minh tổng hợp

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiên Lãng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác