Print Chủ Nhật, 26/05/2019 12:11

Thực hiện Kết luận của Đoàn giám sát Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số công việc cụ thể.

Theo đó, các Sở, ngành, quận, huyện, cơ quan, đơn vị liên quan cần xác định công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài. Thực hiện tốt công tác PCCC, CNCH góp phần bảo vệ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

Cần tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác PCCC, CNCH. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND thành phố xác định các nguồn lực, nguồn vốn để đầu tư tương xứng cho công tác PCCC, CNCH. Các Sở, ngành tham mưu cho UBND thành phố xây dựng các kế hoạch hợp tác, tiếp nhận sự hỗ trợ của các nước để nâng cao năng lực PCCC, CNCH.

Nghiên cứu, dự báo tình hình công tác PCCC, coi trọng công tác phòng ngừa; thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ trong công tác PCCC, CNCH; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp các ngành, các địa phương trong xử lý các sự cố cháy, nổ, tai nạn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác PCCC và CNCH.

Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND thành phố xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó, thành viên đội dân phòng trên địa bàn thành phố trình, đề nghị HĐND thành phố xem xét, ban hành. Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở, ngành đề xuất cơ chế trả phụ cấp cho lực lượng dân phòng PCCC nòng cốt theo hướng một phần xã hội hóa, một phần chi ngân sách. Công an thành phố đánh giá, xác định một số loại hình cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và nghiên cứu đề xuất xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật về PCCC của thành phố.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về PCCC, các khuyến cáo về PCCC và công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm được, cùng tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC tại địa phương; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện chỉ đạo các trường học và cơ sở giáo dục lồng ghép kiến thức và rèn luyện kỹ năng về PCCC vào chương trình giảng dạy.

Đầu tư kinh phí cho hoạt động PCCC, CNCH của các Sở, ngành và UBND các cấp huyện, xã. Xây dựng Đề án hỗ trợ đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH. Triển khai Dự án đóng mới Tàu chữa cháy ven sông, ven biển; đẩy mạnh thực hiện Dự án đầu tư xây dựng doanh trại, trang bị phương tiện cho đơn vị PCCC khu vực Dương Kinh bằng nguồn vốn ODA và thành phố.

Thành lập các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đi vào hoạt động để rút ngắn bán kính bảo vệ theo Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng. Trước mắt, Công an thành phố triển khai thành lập Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Đình Vũ – Cát Hải, khu vực Vĩnh Bảo – Tiên Lãng và khu vực Dương Kinh.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Văn phòng UBND thành phố tham mưu cho UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BXD-BCA về hướng dẫn thực hiện việc cấp nước PCCC tại khu đô thị và khu công nghiệp. Các Sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, phát triển hệ thống cấp nước chữa cháy, quản lý, vận hành, bảo dưỡng…

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Sở Tài chính và các ngành liên quan phối hợp giám sát việc mua bảo hiểm cháy, nổ.

Nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác PCCC, CNCH; thực hiện nghiêm túc chế độ tự kiểm tra công tác PCCC; khắc phục ngay các thiếu sót về PCCC; tăng cường đầu tư cho công tác PCCC tương xứng với sự phát triển; Công an thành phố tổ chức các lớp tập huấn về PCCC để nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò của cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC, CNCH.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác