Print Thứ Bảy, 02/12/2023 17:00 Gốc

Trong 5 năm 2018-2023, công nhân việc chức lao động (CNVCLĐ) TP Hải Phòng đóng góp hơn 150.000 sáng kiến, cải tiến, làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng cả nước trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Khuyến khích NLĐ phát huy sáng kiến, sáng tạo

Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng (KCN Nhật Bản-Hải Phòng) thuộc hệ thống Toyota Nhật Bản, hiện tạo việc làm cho hơn 650 lao động.

Hàng năm, công ty phát động mạnh mẽ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với các nội dung cụ thể, phù hợp với đặc thù như “Năng suất, chất lượng”, “Đảm bảo ngày công và quy trình sản xuất”, “Giảm lãng phí nguyên nhiên vật liệu”…

Trong hoạt động thi đua, Công ty có chỉ tiêu cụ thể trong từng giai đoạn sản xuất, từng đơn hàng tương ứng với mỗi bộ phận khác nhau.

Công đoàn cũng đưa nội dung phong trào thi đua gắn với sinh hoạt tổ công đoàn, phân công người có kinh nghiệm kèm cặp giúp đỡ người yếu hơn để tạo thành làn sóng cải tiến thi đua rộng khắp toàn doanh nghiệp.

Anh Vũ Quý Đôn, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, các cuộc họp công đoàn định kỳ luôn dành thời gian để thảo luận về số lượng sáng kiến, phương pháp sáng kiến, những sáng kiến nào đang cần hỗ trợ… Nhờ đó, NLĐ dễ dàng đưa ra các cải tiến hợp lý để quá trình sản xuất từ nhập liệu đến gia công, vận chuyển không bị gián đoạn, góp phần giảm chi phí, giảm hàng lỗi.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tìm hiểu sáng kiến của đoàn viên Hoàng Anh Tuấn (Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng). Ảnh: Mai Dung.

Còn tại Công ty TNHH OKI Việt Nam, để phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đạt hiệu quả cao, các cuộc họp tổ công đoàn đều được định hướng vào nội dung làm thế nào để tạo ra môi trường thao tác “dễ làm, dễ thấy, dễ lấy”, giảm thất thoát, lãng phí, giảm hàng lỗi.

Công đoàn thường xuyên phân tích cho Ban lãnh đạo Công ty thấy những tiêu chí, nội dung thi đua phù hợp với mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, động viên doanh nghiệp xây dựng các chính sách khích lệ hiệu quả như thưởng chuyên cần, thưởng các đề án cải tiến mang lại giá trị cao và đánh giá nghiệp vụ để xét nâng lương…

Đồng thời cử tổ trưởng, chia nhỏ thành các nhóm để hướng dẫn cách thức và quan điểm nhận diện vấn đề giúp các hoạt động cải tiến có chiều sâu. Ban chấp hành công đoàn trực tiếp nghiên cứu cải tiến và hỗ trợ NLĐ làm báo cáo lao động giỏi, lao động sáng tạo, tạo động lực cho NLĐ có cảm hứng đề xuất sáng kiến cải tiến… Nhờ vậy, hàng năm, NLĐ đóng góp hàng nghìn sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp.

Khẳng định vai trò nòng cốt của phong trào lao động sáng tạo, lao động giỏi

Theo LĐLĐ TP Hải Phòng, nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước có chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng khắp như hội thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật trong CNVCLĐ thành phố”, “Lao động sáng tạo, Lao động giỏi”…

Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, động viên NLĐ tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho NLĐ.

Trong nhiệm kỳ, toàn thành phố đã đăng ký 380 công trình, sản phẩm với giá trị hàng nghìn tỉ đồng. Trong đó, có 27 công trình tiêu biểu được gắn biển công trình cấp thành phố với tổng giá trị trên 255,122 tỉ đồng. CNVCLĐ góp hơn 150.000 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó, 441 đề tài nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN…

Các đề tài sáng kiến, sáng tạo tăng theo hằng năm vượt 47% chỉ tiêu Đại hội, là điểm sáng của cả nước.

Nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Công đoàn phấn đấu có ít nhất 100 công trình, sản phẩm chào mừng các sự kiện đất nước, thành phố và Công đoàn; ít nhất 400 đề tài được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Để đạt được kết quả đó, các cấp Công đoàn tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, giám sát thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo tính thường xuyên, liên tục.

Hoàng Khôi

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công đoàn tạo làn sóng cải tiến trong công nhân, lao động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác