Print Thứ Tư, 27/09/2023 23:35 Gốc

Chiều 27/9, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn, năm học 2022-2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, năm học 2023-2024. Đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm học 2022-2023, phong trào cán bộ nhà giáo người lao động và hoạt động công đoàn của ngành được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, đạt hiệu quả cao ở các nội dung hoạt động sau: Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, nhà giáo, người lao động, các hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, các hoạt động nhân Tháng công nhân và tuần Văn hóa thể thao CNVCLĐ năm 2023; chỉ đạo, đôn đốc các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị cán bộ Công chức,viên chức, người lao động và Hội nghị người lao động và kí kết thỏa ước lao động tập thể; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở; thực hiện hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tổ chức tốt các hoạt động xã hội, từ thiện; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động… Kết quả đạt được đã góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022-2023.
Các tập thể được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và LĐLĐ thành phố.
Các tập thể được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và LĐLĐ thành phố.
Các tập thể được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và LĐLĐ thành phố.

Thực hiện chủ đề năm học 2023-2024 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục thành phố xác định phương hướng, nhiệm vụ với 8 chỉ tiêu và 9 nhóm giải pháp tập trung vào: Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động; Tổ chức và phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nhà giáo người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia công tác xây dựng Đảng vững mạnh.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và LĐLĐ thành phố.
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và LĐLĐ thành phố.
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và LĐLĐ thành phố.

Nhân dịp này, 04 tập thể được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 12 tập thể được nhận Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 65 tập thể và 278 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 18 tập thể được nhận Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố; cùng nhiều bằng khen chuyên đề của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và LĐLĐ thành phố./.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công đoàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện chủ đề năm học 2023-2024 hoàn thành tốt các mục tiêu đổi mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác