Print Thứ Sáu, 11/10/2019 15:30

Sáng 11-10, LĐLĐ TP và Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức hội nghị ký Chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị giai đoạn 2019 – 2023. Dự lễ ký kết có các đồng chí: Đỗ Nga Việt – Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Tống Văn Băng – Chủ tịch LĐLĐ TP.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường, phát triển mối quan hệ phối hợp chỉ đạo hoạt động giữa 2 đơn vị đối với các cấp Công đoàn thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam trên địa bàn thành phố. Thông qua các hoạt động phối hợp giữa 2 đơn vị, các bên mong muốn nâng cao ý thức, trách nhiệm, tình cảm gắn bó với tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ thành phố của đội ngũ CNVCLĐ các cấp Công đoàn trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam. Qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập Quốc tế.

Đồng chí Đỗ Nga Việt – Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam trao Qũy Xã hội – Từ thiện hỗ trợ “Nhà mái ấm Công đoàn” cho đại diện Công đoàn ngành GTVT Hải Phòng

Tại hội nghị 2 bên đã ký kết văn bản phối hợp hoạt động gồm 6 nội dung chính: công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ; thực hiện chế độ, chính sách lao động ngành, các hoạt động xã hội từ thiện; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, công tác khen thưởng; công tác tổ chức, cán bộ; giải quyết tranh chấp lao động, tai nạn lao động và công tác thông tin.

Các đồng chí: Đỗ Nga Việt – Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Tống Văn Băng – Chủ tịch LĐLĐ TP ký chương trình phối hợp giai đoạn 2019 – 2023

Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai 6 nội dung trên theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, thống nhất theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; đảm bảo hiệu quả, thuận lợi cho Công đoàn các đơn vị thuộc ngành GTVT đóng quân trên địa bàn thành phố …

Cũng nhân dịp này Công đoàn GTVT Việt Nam đã trao Quỹ Xã hội – Từ thiện hỗ trợ “Nhà mái ấm Công đoàn” trị giá 40 triệu đồng cho Công đoàn ngành GTVT Hải Phòng.

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công đoàn GTVT Việt Nam & LĐLĐ thành phố: Ký Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 – 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác