Print Thứ Sáu, 10/03/2023 18:45 Gốc

Sáng 10/3, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ thành phố dự Đại hội.

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2017-2023; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn thành phố; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân vững mạnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, hoạt động công đoàn từng bước được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Trong đó, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn được chú trọng. Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được triển khai bằng nhiều hình thức. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội với tinh thần trách nhiệm, tự giác. Phong trào thi đua được phát động và duy trì thường xuyên, các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 304 lượt người được công nhận lao động tiên tiến, 91 lượt người được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở, 39 lượt đơn vị được công nhận đơn vị xuất sắc, 4 đồng chí được tặng Bằng khen của Chính phủ, 01 đồng chí được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 3 đồng chí được biểu dương Lao động giỏi tiêu biểu. Đặc biệt LĐLĐ thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố đề ra 11 chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị do LĐLĐ thành phố giao, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn.

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, đoàn viên Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2023-2028, bầu 2 đồng chí dự Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XV nhiệm kỳ 2023-2028, biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác