Print Thứ Tư, 30/08/2023 09:52 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 25/8/2023 về việc Tổ chức Tháng Khuyến học năm 2023.

Theo đó, Tháng Khuyến học năm 2023 xác định chủ đề: Hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”, công dân Hải Phòng phấn đấu trở thành “Công dân học tập” góp phần xây dựng Hải Phòng thành “Thành phố học tập”.

Kế hoạch tổ chức Tháng Khuyến học năm 2023 nhằm khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống hiếu học và học giỏi của người dân Hải Phòng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công nhân lao động và các tầng lớp Nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phấn đấu trở thành công dân học tập, công dân số, đáp ứng yêu cầu lao động, học tập của mọi người dân trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.

Các hoạt động hưởng ứng bao gồm, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập và phấn đấu trở thành công dân học tập, công dân số; phấn đấu mỗi quận, huyện phát triển thêm ít nhất 10 Ban Khuyến học, nâng tỷ lệ Hội viên khuyến học toàn thành phố lên 27,5%; tổ chức ký kết Chương trình “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; tổ chức Hội thảo chuyên đề “Doanh nghiệp, Doanh nhân với phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp của thành phố Hải Phòng”…

UBND thành phố yêu cầu, các hoạt động hưởng ứng Tháng Khuyến học phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Thông qua các hoạt động trong Tháng Khuyến học sẽ góp phần động viên các tổ chức, gia đình, cá nhân đăng ký xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập”; thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập của thành phố phát triển thực chất và bền vững.

Tài liệu chi tiết đính kèm: Kế hoạch số 225/KH-UBND.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công dân Hải Phòng phấn đấu trở thành “Công dân học tập” góp phần xây dựng Hải Phòng thành “Thành phố học tập”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác