Print Thứ Năm, 12/10/2023 09:20 Gốc

Chiều 11/10, tại huyện Cát Hải, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “sản xuất tại Cát Hải” cho sản phẩm nước mắm của huyện Cát Hải.

Theo đó, Chi cục TCĐLCL là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận “sản xuất tại Cát Hải” cho sản phẩm nước mắm Cát Hải (theo Quyết định 14546/QĐ-SHTT và Quyết định 35846/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ). Ngày 16/6/2023, Giám đốc Sở KHCN ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “sản xuất tại Cát Hải” cho sản phẩm nước mắm của huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu dự hội nghị công bố Quyết định.

Quy chế quy định việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản xuất tại Cát Hải cho sản phẩm nước mắm của huyện Cát Hải nhằm bảo đảm chất lượng, gìn giữ, bảo vệ và phát triển sản phẩm truyền thống có từ lâu đời gắn với phương pháp chế biến cổ truyền. Quy chế nhận được sự quan tâm của các ban, ngành và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước mắm của huyện Cát Hải. Ngày 31/8/2023, có 7 cơ sở sản xuất nước mắm huyện Cát Hải nộp hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “sản xuất tại Cát Hải” cho sản phẩm nước mắm. Chi cục TCĐLCL tiến hành thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các cơ sở theo quy định tại Quy chế. Kết quả, 7 cơ sở đều đủ điều kiện được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Lãnh đạo Chi cục TCĐLCL trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “sản xuất tại Cát Hải” cho các doanh nghiệp.
Lãnh đạo Chi cục TCĐLCL trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “sản xuất tại Cát Hải” cho các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục TCĐLCL công bố các quyết định và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “sản xuất tại Cát Hải” cho 29 sản phẩm nước mắm của 7 doanh nghiệp huyện Cát Hải gồm: Công ty TNHH Quang Hải, Công ty TNHH thương mại và sản xuất sứa biển Tùng Khánh, Công ty TNHH nước mắm Lương Hải, Công ty TNHH Nam Phong Hải, Công ty TNHH thủy sản Song Hải, Công ty TNHH chế biến và dịch vụ thủy sản Phú Hải, Công ty TNHH nước mắm Vân Hải.

Giấy chứng nhận có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp, với điều kiện các công ty tuân thủ các quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “sản xuất tại Cát Hải” cho sản phẩm nước mắm của huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và các quy định pháp luật liên quan khác.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố và trao Giấy chứng nhận nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “sản xuất tại Cát Hải” cho sản phẩm nước mắm của huyện Cát Hải
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác