Print Thứ Năm, 29/12/2022 11:25 Gốc

Sáng 29/12, Cục Thống kê thành phố tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế-xã hội năm 2022. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2022 ước đạt 107.132,6 tỷ đồng, tăng 11,8% so cùng kỳ năm trước và đạt 101,4% dự toán HĐND thành phố giao.

Cục Thống kê thành phố công bố số liệu kinh tế-xã hội năm 2022.

Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2022 ước tăng 12,32% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch năm 2022 tăng từ 13%), đứng thứ 8 cả nước và thứ 2 vùng đồng bằng Sông Hồng.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tính chung cả năm tăng 14,56% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước cả năm 2022 đạt 175.598,8 tỷ đồng, tăng 13,94% so với cùng kỳ năm trước, bằng 109,33% kế hoạch (kế hoạch năm 2022 đạt 160.608 tỷ đồng).

Công bố các chỉ tiêu tăng trưởng của thành phố.

Tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt hơn 7 triệu lượt, tăng 88,30% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn thành phố năm 2022 ước đạt 77.154,1 ha, bằng 98,84% so với năm 2021. Sản lượng xuất chuồng thịt lợn hơi cả năm 2022 ước đạt 30,02 nghìn tấn, tăng 20,54% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2022, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1.290,6m³, giảm 0,72% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 38.852,2 ste, giảm 2,72%. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 192.421,2 tấn, tăng 2,08% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo thành phố Hải Phòng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Năm 2022, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đều tăng ở cả 3 khu vực (Nhà nước; Ngoài nhà nước và Đầu tư trực tiếp nước ngoài), song bị tác động bởi dịch bệnh, biến động về kinh tế cũng như chính trị trên thế giới đã ảnh hưởng tới kế hoạch đầu tư của các dự án, doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn thành phố chưa hoàn thành mục tiêu đề ra. Dự tính tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2022 trên địa bàn thành phố đạt 180.621,7 tỷ đồng, tăng 12,04% so với cùng kỳ năm trước. Vốn khu vực Nhà nước trên địa bàn ước đạt 23.309,2 tỷ đồng, tăng 19,66% so với cùng kỳ. Khu vực ngoài nhà nước ước đạt 97.148,1 tỷ đồng, tăng 6,36% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài ước cả năm 2022 đạt 60.164,4 tỷ đồng, tăng 19,38% so với năm 2021.

Đại diện một số phóng viên, nhà báo tham dự hội nghị phát biểu ý kiến tại hội nghị.

CPI tháng 12/2022 tăng 3,84%, trong đó có 10 nhóm hàng tăng giá và 01 nhóm hàng giảm giá. CPI bình quân năm 2022 tăng 3,47% so với cùng kỳ.

Dân số trung bình năm 2022 của thành phố Hải Phòng ước đạt 2.090,8 nghìn người, tăng 18,4 nghìn người, tương đương tăng 0,89% so với năm 2021. Năm 2022, ước giải quyết việc làm được 56.990 lượt lao động, vượt 0,51% kế hoạch năm và bằng 101,54% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mức khá cao, gấp 1,5 lần tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước, thuộc tốp đầu các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá so với cùng kỳ như sản xuất công nghiệp, hàng qua cảng, thu ngân sách, thu hút FDI, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đặc biệt ngành du lịch, dịch vụ có sự phục hồi và tăng trưởng mạnh; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả; tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa bám sát kế hoạch năm; tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tại một số dự án đã được thành phố thu hút đầu tư và triển khai xây dựng còn chậm…/.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố số liệu kinh tế-xã hội năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác