Print Thứ Tư, 17/04/2019 09:46

Sở giao thông vận tải thành phố vừa tổ chức lễ công bố quyết định của UBND TP về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng và Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Theo quyết định của UBND TP, mục tiêu phát triển mạng lưới Trung tâm logistics Hải Phòng đáp ứng nhu cầu sản xuất lưu thông hàng hóa trong nước cũng như xuất nhập khẩu, khai thác hiệu quả cao thị trường logistic như: thuê ngoài, tích hợp trọn gói, đồng bộ tổ chức hoạt động theo mô hình 3PL, từng bước triển khai 4PL, 5PL.

 

Hải Phòng tập trung phát triển các dịch vụ logistics chính, trực tiếp phục vụ hệ thống cảng biển và sân bay

 

Cụ thể, đến năm 2025, tốc độ phát triển ngành logistics Hải Phòng tăng trưởng 30 – 35%/năm; tỷ lệ logistic thuê ngoài đạt 60%.

Các trung tâm logistic đảm nhận từ 50 đến 60% tổng lượng hàng hóa có nhu cầu cung ứng dịch vụ. Đến năm 2030, tỷ trọng ngành logistics đóng góp cho thành phố đạt 25% đến 30%; tỷ lệ logistic thuê ngoài đạt 65%; các trung tâm logistics mới xây dựng theo quy hoạch đảm nhận 60% đến 70% tổng lượng hàng hóa; các khu vực logistic khác đảm nhận 30% đến 40%.

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa đặt mục tiêu đến năm 2020 các cảng, bến thủy nội địa Hải Phòng phòng đáp ứng xếp dỡ 19,44 triệu tấn hàng hóa; 8,67 đến 9,21 triệu lượt khách.

Đến năm 2025 đáp ứng xếp dỡ 27,43 – 32,45 triệu tấn hàng hóa; 9,65 triệu đến 11,57 triệu lượt hành khách. Đến năm 2030, các cảng, bến thủy xếp dỡ 36,16 – 43,84 triệu tấn hàng hóa và 10,76 – 13,40 triệu lượt khách qua cảng.

PV 

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics và hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác