Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:28

Chiều 12/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo Quyết định 4274/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về Quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 thì quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình xây dựng và trạm biến áp được thực hiện theo các giai đoạn. Lưới điện 220KV: Giai đoạn 2018-2020 xây dựng mới 3 trạm biến áp 220KV với tổng công suất 750 MVA, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 2 trạm biến áp 220/110KV với tổng công suất tăng thêm 375 MVA; Xây dựng mới các tuyến đường dây 220KV với tổng chiều dài 20km đấu nối các trạm biến áp 220KV xây mới vào hệ thống, cải tạo 72km đường dây 220KV. Giai đoạn 2021-2025, xây mới 1 trạm biến áp 220KV với tổng công suất 250MVA, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 4 trạm biến áp 220KV với tổng công suất tăng thêm 875 MVA…

Lưới điện 110KV: Giai đoạn 2018-2020 xây dựng mới 14 trạm biến áp 110 KV với tổng công suất 817 MVA, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 12 trạm biến áp 110KV với tổng công suất tăng thêm 582MVA. Giai đoạn 2021-2025 xây mới 15 trạm biến áp 110KV với tổng công suất 871 MVA…

Tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch 18.689 tỷ đồng, trong đó 8.991 tỷ đồng cho lưới 500-220-110KV, 6.354 tỷ đồng cho lưới trung áp, 3.344 tỷ đồng cho lưới hạ áp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, giao Sở Công Thương khẩn trương tổ chức triển khai các thủ tục trình duyệt quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035, Hợp phần 2: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110KV theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Công Thương giao; giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm bố trí, giành quỹ đất, quan tâm chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cho các công trình trong quy hoạch. Đồng thời Phó Chủ tịch đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp chặt chẽ với thành phố Hải Phòng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án và quản lý vận hành hệ thống điện 110kV trên địa bàn thành phố.

V.H.N – haiphong.gov.vn 12/12/2018 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác