Print Chủ Nhật, 30/05/2021 00:18 Gốc

Ngày 28/5, Ủy ban bầu cử thành phố ban hành Nghị quyết số 14/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố là 14 đơn vị, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu là 67 đại biểu. Tổng số cử tri là 1.522.201 người. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu 1.518.888 người, đạt tỷ lệ 99,78%.

Số đại biểu trúng cử là 67 đại biểu, kết quả bầu cử đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử, bầu đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu.

Vũ Duyên

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác