Print Thứ Tư, 02/06/2021 20:30 Gốc

Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND quận Ngô Quyền có Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Ngô Quyền khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND quận Ngô Quyền quyết nghị: Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận Ngô Quyền khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

– Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận: 8 đơn vị.

– Tổng số đại biểu HĐND quận được bầu: 34 đại biểu.

– Tổng số cử tri: 115.887 người.

– Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 115.623 người, đạt tỷ lệ 99,77%.

– Số đại biểu trúng cử: 34 đại biểu.

Kết quả bầu cử đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, đã bầu đủ số lượng đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Ngô Quyền khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Ngô Quyền khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác