Print Thứ Ba, 01/06/2021 17:45 Gốc

Ủy ban bầu cử huyện Kiến Thụy có Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Kiến Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ủy ban bầu cử huyện Kiến Thụy quyết nghị: Công bố kết qua bầu cử đại biểu HĐND huyện Kiến Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

– Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện: 9 đơn vị.

– Tổng số đại biểu HĐND huyện Kiến Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu: 34 đại biểu.

– Tổng số cử tri: 102.682 người.

– Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu: 102.510 người, đạt tỷ lệ 99,83%.

– Số đại biểu trúng cử: 34 đại biếu. Kết quả bầu cử đảm bảo theo quy định của Luật bầu cử, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Kiến Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Kiến Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác