Print Chủ Nhật, 30/05/2021 14:06 Gốc

Ủy ban bầu cử thành phố có Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử thành phố quyết nghị: Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố: 14 đơn vị.

Tổng số đại biểu HĐND thành phố được bầu: 67 đại biểu

Tổng số cử tri: 1.522.201 người.

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.518.888 người, đạt tỷ lệ: 99,78%.

Số đại biểu trúng cử: 67 đại biểu. Kết quả bầu cử đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND thành phố được bầu.

(Kết quả bầu cử của các ứng cử viên: Chi tiết xem tại file đính kèm).

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác