Print Thứ Tư, 11/01/2023 19:25 Gốc

Vừa qua Hội đồng Nghệ thuật Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng đã tiến hành làm việc và lựa chọn ra 10 tác phẩm vào Vòng Chung khảo Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố tổ chức trưng bày, lấy ý kiến nhân dân đối với 10 tác phẩm trên tại Nhà trưng bày Triển lãm và Mỹ thuật-Trung tâm Thông tin Triển lãm và Điện ảnh (địa chỉ: số 01 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng).

Hội đồng Nghệ thuật Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng làm việc.

Thời gian trưng bày 30 ngày kể từ ngày 6/1/2023. Kết thúc thời gian trưng bày, Ban Tổ chức tổng hợp các ý kiến tham gia thông báo cho tác giả để hoàn thiện tác phẩm và gửi về Ban Tổ chức (dự kiến trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Ban Tổ chức gửi tổng hợp các ý kiến tham gia). Thời gian chấm thi Vòng Chung khảo dự kiến diễn ra vào tháng 3/2023.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố kết quả 10 tác phẩm vào Vòng Chung khảo Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác