Print Thứ Tư, 03/04/2019 14:45

Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort do Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư, có quy mô diện tích đất để thực hiện dự án là 47.398,6m2.

Khu nghỉ dưỡng Flamingo Cat Ba Beach nằm trên bãi biển Cát Cò 1 và Cát Cò 2. (Ảnh: Tập đoàn Flamingo)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort (tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), do Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra nêu rõ: Việc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho phép Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo đầu tư Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort tại bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2, không vi phạm ranh giới di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9/12/2013.

Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort có quy mô diện tích đất để thực hiện dự án là 47.398,6 m2 đã được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cát Hải, được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 14/11/2017.

Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hải Phòng được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 25/5/2018, khu vực bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 của dự án thuộc chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ quy hoạch đến năm 2020.

“Do vậy, việc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê 20.980,4 m2 đất tại thị trấn Cát Bà để thực hiện dự án là phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Khoản 1, Điều 52 Luật Đất đai năm 2013,” kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh.

Kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng khẳng định, thời hạn cho thuê đất của Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort 62 năm là đúng quy định tại Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013. Lý do là dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, được ưu đãi đầu tư.

Tuy vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng lưu ý, việc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo nhưng không thể hiện tên thửa đất, tờ bản đồ, loại đất cụ thể mà chỉ ghi diện tích đất được cấp và mục đích sử dụng đất ghi theo tên Dự án “Xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort” là chưa đúng với quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ: Việc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort tại bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 là đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 4, Điều 23 và Khoản 1 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; và trình tự, thủ tục quy định tại Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Việc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt danh mục khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (có bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2) năm 2018, cũng được Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận là thực hiện đúng quy định tại Khoản 4, Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo năm 2015.

Đối với Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo, kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận, doanh nghiệp này đã quản lý, sử dụng 47.398,6 m2 đất để thực hiện dự án đúng mục đích, ranh giới (không sử dụng đất ra ngoài phạm vi dự án). Đối với diện tích 14.136 m2 đất (nằm trong 20.980,4 m2 mà Công ty được thuê để thực hiện dự án) được thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Công ty đã nộp đủ số tiền thuê đất là hơn 60,5 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận, Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort và được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 10/11/2017.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo cũng đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định; đã thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; đã đăng ký Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Công ty không xây dựng các công trình của dự án lấn ra biển, không khai thác khoáng sản trong phạm vi dự án.

“Trong quá trình san gạt mặt bằng, Công ty tận thu đá làm vật liệu xây dựng thông thường để sử dụng và đã báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Văn bản số 109/FGR-ĐT ngày 3/8/2018 là đúng quy định tại Khoản 2, Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010,” Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận.

Từ kết luận thanh tra nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo theo quy định../.

Hùng Võ (Vietnam+)

Nguồn. Vietnam+

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố kết luận về tổ hợp nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà Beach Resort
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác