Print Thứ Bảy, 05/11/2022 13:00 Gốc

Thực hiện Công văn số 3667/SGTVT-QLVT ngày 20/10/2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định.

Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Công an thành phố công bố Kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động kinh doanh hành khách trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT, giữ gìn ANTT trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Hải Phòng với mục tiêu kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông, nhất là TNGT có liên quan đến xe ô tô vận tải hành khách.

2. Huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm bảo đảm ANTT. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ; kết hợp kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh nhằm nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; đặc biệt là các đôi tưọng lợi dụng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đế hoạt động như: Bảo kê, gây rối trật tự công cộng, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, vũ khí, vật liệu nổ…

4. Cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình, chế độ công tác và Điều lệnh Công an nhân dân, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân; chú ý đề phòng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Thời gian kiểm tra, xử lý: Kế hoạch này thực hiện từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 14/12/2022.

2. Tuyến, địa bàn kiểm tra, xử lý: Tất cả các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tập trung các tuyến trọng điểm về vận tải hành khách như:

. Tăng cường công tác nắm tình hình tuyến, địa bàn, quy luật hoạt động của các phương tiện; xác định địa điểm dừng xe, kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

. Phân công các tổ tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến kết hợp với kiểm tra xử lý vi phạm tại một điểm; sử dụng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như: máy đo tốc độ, camera ghi hình, máy đo nồng độ cồn… nhằm kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo mục 4 phần II của Kế hoạch này.

. Chủ động các phương án phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ, các vụ việc đột xuất trong đợt thực hiện kế hoạch.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, bảo đảm ANTT trong hoạt động kinh doanh hành khách
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác