Print Thứ Bảy, 08/02/2020 17:16 Gốc

Ngày 7/2/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND công bố hết Dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, huyện Tiên Lãng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Tại Quyết định này, UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các huyện: Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và kịp thời báo cáo tình hình dịch bệnh trên đàn lợn thuộc địa bàn quản lý theo quy định; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc quản lý chăn nuôi lợn.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện: Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố hết Dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, huyện Tiên Lãng, huyện Vĩnh Bảo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác