Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:47

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1475/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 03/5/2018 về ban hành Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2018 của UBND thành phố về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố, UBND thành phố ban hành Văn bản số 5564/UBND-NC công bố hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.

Theo đó, thành phố công bố Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 3 lĩnh vực: Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương binh và Xã hội để các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiên cứu, tham khảo. UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố thông báo công khai Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 03 lĩnh vực: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội để tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện theo quy định. 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác