Print Thứ Sáu, 05/04/2019 18:27

UBND TP vừa ban hành quyết định công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 3 huyện: Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

 Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp

Theo đó, thời gian dịch bệnh phát sinh tính từ ngày 22-2. Vùng có dịch là các xã, thị trấn của các huyện nêu trên đã có kết quả xét nghiệm mẫu dương tính với vi rút gây bệnh. Vùng bị dịch uy hiếp là các xã, thị trấn còn lại của các huyện: Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và các xã, phường của các huyện: Kiến Thụy, An Lão, An Dương và quận Hồng Bàng tiếp giáp với vùng có dịch.

Vùng đệm là các xã của các huyện: Kiến Thụy, An Lão, An Dương, quận Hồng Bàng tiếp giáp vùng bị dịch uy hiếp. Các biện pháp phòng chống, khoanh vùng dịch bệnh đã được các địa phương nghiêm túc triển khai.

Tại quyết định này, Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBDN các huyện, quận có xã, phường, thị trấn nằm trong vùng dịch, vùng bị uy hiếp, vùng đệm, Giám đốc Sở NN&PTNT thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thú y khi có công bố dịch, quy định của Bộ NN&PTNT, chỉ đạo của UBND TP, các cơ quan chuyên môn về phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND các huyện, quận có xã, phường, thị trấn nằm trong vùng dịch, vùng bị uy hiếp, vùng đệm chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của TƯ, TP; bố trí nhân lực, vật tư, trang thiết bị, hỗ trợ các chủ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy, các chi phí khác phục vụ công tác phòng chống dịch.

Xây dựng kịch bản cho tình huống dịch tiếp tục phát sinh để chủ động nguồn lực thực hiển; tổng hợp báo cáo diễn biến dịch bệnh, kết quả xử lý dịch theo quy định.

Các thành viên trong BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật thành phố và các huyện: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên; thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện; tích cực sát cơ sở, địa bàn được phân công; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các khó khăn, tồn tại trong tổ chức thực hiện của các địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Địa phương, đơn vị nào không tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch, thực hiện chưa triệt để, đồng bộ các biện pháp xử lý dịch, để dịch tiếp tục pháp sinh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất chăn nuôi thì người đứng đầu địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP và trước pháp luật…

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Công bố dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 3 huyện: Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác