Print Thứ Sáu, 12/07/2019 14:59

Căn cứ Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; UBND thành phố Hải Phòng vừa công bố danh sách các xã, phường thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, gồm 199/233 đơn vị; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, gồm 24/233 đơn vị. (Xem danh sách tại đây).

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019 và các năm tiếp theo đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng, UBND thành phố yêu cầu: Sở Tư pháp, cơ quan tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện việc đôn đốc, theo dõi tình hình nhiệm vụ công tác tiếp cận pháp luật; phối hợp với các đơn vị, UBND các quận, huyện tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

UBND các quận, huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 tiếp tục phấn đấu duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và những năm tiếp theo. Đối với các địa phương chưa đạt chuẩn tiếp cận cần tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công chức và các tổ chức, nhân dân trên địa bàn quản lý bằng các hình thức phù hợp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức pháp luật; chủ động học tập kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận của các địa phương đạt chuẩn tiếp cận năm 2018, trên cơ sở đó, nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác