Print Thứ Năm, 29/04/2021 09:48 Gốc

Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng vừa có Thông báo số 18/TB-UBBC, ngày 28/4/2021 về việc công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo đó, Ủy ban bầu cử thành phố công bố danh sách 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của thành phố để bầu 09 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và các huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vĩ

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và các huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vĩ.
Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và các huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vĩ.

– Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người.

– Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các quận: Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn và các huyện: An Dương, Kiến Thụy

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các quận: Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn và các huyện: An Dương, Kiến Thụy.
Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các quận: Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn và các huyện: An Dương, Kiến Thụy.

– Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người.

– Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh và các huyện: An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh và các huyện: An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo.
Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh và các huyện: An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo.

– Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người.

– Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác