Print Thứ Năm, 23/05/2024 11:32 Gốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 2358/BGDĐT-QLCL ngày 22/5/2024 về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024.

Theo Văn bản số 2358/BGDĐT-QLCL, trong kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2024 có 139 học sinh lớp 12 tham gia dự thi (Danh sách kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các thí sinh có tên trong danh sách.

Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng thực hiện việc xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024 theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-GDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các thí sinh có tên trong danh sách.

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 2358/BGDĐT-QLCL

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố danh sách học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng đại học năm 2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác