Print Thứ Năm, 23/05/2019 15:16

Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam. Theo Danh mục cảng cạn Việt Nam đã được Bộ Giao thông vận tải công bố mở cảng, Hải Phòng có 2 trên tổng số 6 cảng cạn Việt Nam, là Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng và Cảng cạn Đình Vũ – Quảng Bình.

Danh mục cảng cạn Việt Nam cụ thể như sau:

STT

Tên cảng cạn

Thuộc địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định công bố mở cảng cạn của Bộ Giao thông vận tải

1

Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc – Ninh Bình

Ninh Bình

Số 584/QĐ-BGTVT ngày 11/2/2015

2

Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

Số 3882/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015

3

ICD Hải Ninh

Phú Thọ

Số 1617/QĐ-BGTVT ngày 7/5/2015

4

Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng

Hải Phòng

Số 1456/QĐ-BGTVT ngày 12/5/2016

5

Đình Vũ – Quảng Bình

Số 2200/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2018

6

Cảng cạn Tân Cảng – Nhơn Trạch

Đồng Nai

Số 432/QĐ-BGTVT ngày 4/2/2016

Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.


Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác