Print Thứ Hai, 25/01/2021 10:11 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND công bố công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hải Phòng. Cụ thể, tổng nguồn thu ngân sách địa phương: dự toán là 22.469.247 triệu đồng; quyết toán là 31.355.313 triệu đồng. Tổng chi ngân sách địa phương: dự toán là 23.449.795 triệu đồng; quyết toán là 32.035.796 triệu đồng.

Xem số liệu cụ thể và thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại Văn bản đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác