Print Thứ Tư, 31/03/2021 16:45 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện năm 2020.

Theo đó việc đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các đơn vị (điểm tối đa là 100 điểm) dựa trên các nội dung sau:

+ Điểm tự đánh giá, thẩm định theo Bộ Chỉ số CCHC: 60/100 điểm.

+ Điểm điều tra xã hội học lấy ý của đại biểu HĐND thành phố, đại diện của các cơ quan, địa phương, đơn vị, cơ quan báo chí: 10/100 điểm.

+ Điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức: (Chỉ số SIPAS): 30/100 điểm.

Trong tốp 3 đơn vị đứng đầu khối sở, ban, ngành, giữ nguyên vị trí thứ nhất là Thanh tra thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông từ vị trí thứ 3 lên vị trí thứ 2 và Sở Giao thông và Vận tải từ vị trí thứ 13 lên vị trí thứ 3.

Thanh tra thành phố tiếp tục năm thứ 2 liên tiếp giữ vững vị trí thứ nhất. Nhiều nội dung Thanh tra thành phố đạt điểm tối đa như: cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa liên thông; nâng cao chất lượng đội ngũ; cải cách tài chính công; thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2020 UBND thành phố giao.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục duy trì sự tiến bộ ổn định trong điểm thẩm định Chỉ số CCHC. Năm 2020, Sở đạt được sự đánh giá cao trong điều tra xã hội học đồng thời đạt điểm tối đa trong nhiều nội dung, đặc biệt về nội dung hiện đại hoá nền hành chính.

Sở Giao thông vận tải thể hiện sự tiến bộ vượt bậc khi tăng 10 bậc từ vị trí thứ 13 lên vị trí thứ 3 nhờ thực hiện đồng bộ các lĩnh vực cải cách hành chính đồng thời có bước đột phá, có nhiều sáng kiến trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính. Nổi bật là Sở Giao thông vận tải phối hợp với Bưu điện thành phố nhận hồ sơ tại các Bưu cục và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tận nhà. Riêng số hồ sơ nhận và trả qua Bưu chính công ích của Sở Giao thông và Vận tải đã chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số hồ sơ nhận và trả qua Bưu chính công ích của toàn thành phố: 5.837/6.341 hồ sơ nhận; 7.211/11.847 hồ sơ trả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tỷ lệ này đã đóng góp lớn trong điểm Chỉ số CCHC của thành phố. Sở Giao thông vận tải cũng xây dựng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý phương tiện và người lái xe. Chỉ bằng thiết bị kết nối internet, người dân dễ dàng đổi được giấy phép lái xe và được trả tận nhà. Do sự thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC tại Sở Giao thông vận tải rất cao (95,87%).

Đối với khối quận, huyện, 3 vị trí đứng đầu tiếp tục thuộc về UBND quận Lê Chân với 90,54 điểm xếp thứ nhất, UBND quận Hồng Bàng và UBND quận Ngô Quyền cùng đạt 90,03 điểm, xếp thứ hai.

UBND quận Lê Chân đã vượt lên vị trí dẫn đầu nhờ có sự vượt trội về điểm thẩm định do thực hiện đồng đều các trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính. Trong năm 2020, quận Lê Chân đã chú trọng đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, hiện đại tại Bộ phận Một cửa từ quận đến phường, mặt khác có nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác CCHC của quận, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Cụ thể, quận thực hiện kiểm điểm việc thực hiện công tác CCHC của các phòng, ban, đơn vị, 15 phường tại giao ban hàng tháng; tổ chức kiểm tra CCHC tại 100% các đơn vị trực thuộc, Bộ phận một cửa thực hiện nghiêm túc phương châm 4 xin: “Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép“; 4 luôn “luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ”.

Trên cơ sở Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương rà soát, phân tích, đánh giá theo từng tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị và đề xuất, thực hiện ngay các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của đơn vị và của các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Tài liệu chi tiết tải tại đây 832-QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác