Print Thứ Ba, 18/06/2019 09:27

Trên cơ sở tổng hợp các kết quả thẩm định, điều tra xã hội học và đo lường sự hài lòng, Hội đồng thẩm định thành phố về chỉ số cải cách hành chính đã họp, thống nhất các nội dung trình UBND thành phố phê duyệt, UBND thành phố đã có Quyết định số 1402/QĐ-UBND phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện.


Bộ phận Một cửa UBND quận Hồng Bàng

Đối với khối quận, huyện, năm 2018 có 11 đơn vị đạt tổng điểm trên 80 điểm, có 4 đơn vị đạt tổng điểm từ 70-80 điểm, 1 đơn vị dưới 70 điểm. Điểm trung bình năm 2018 của khối quận, huyện là 82.89 điểm, tăng 1,55 điểm so với điểm trung bình của năm 2017. Cụ thể, quận Hồng Bàng tiếp tục đứng thứ nhất với 89,66 điểm; quận Ngô Quyền đứng thứ hai với 89,65 điểm; quận Lê Chân đứng thứ ba với 88,01 điểm. Tiếp theo là các địa phương: huyện Kiến Thụy 87,54 điểm, quận Kiến An 87,20 điểm, quận Hải An 86,07 điểm, huyện Tiên Lãng 85,59 điểm, huyện Thủy Nguyên 84,86 điểm, huyện An Lão 84,02 điểm, huyện An Dương 84,01 điểm, quận Đồ Sơn 80,97 điểm, quận Dương Kinh 79,18 điểm, huyện Vĩnh Bảo 78,65 điểm, huyện Cát Hải 72,58 điểm,  huyện Bạch Long Vĩ 65,46 điểm.

Đối với khối sở, ban, ngành, năm 2018 có 4 đơn vị đạt tổng điểm trên 90 điểm, 13 đơn vị đạt tổng điểm từ 80-90 điểm, 3 đơn vị đạt tổng điểm từ 70-80 điểm. Theo đó Văn phòng UBND thành phố xếp thứ nhất với 91,65 điểm, Sở Khoa học và Công nghệ đứng thứ 2 với 90,37 điểm, Sở Ngoại vụ đứng thứ 3 với 90,15 điểm, Sở Thông tin và Truyền thông đứng thứ 4 với 90,12 điểm. Tiếp theo là các đơn vị: Sở Y tế 89,08 điểm, Thanh tra thành phố 88,97 điểm,Sở Tư pháp 87,95 điểm, Sở Nội vụ 87,61 điểm, Sở LĐTB&XH 87,35 điểm, Sở Du lịch 87,18 điểm, Sở Văn hóa và Thể thao 87,00 điểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư 85,75 điểm, Sở Tài chính 85,69 điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo 85,28 điểm, Ban Quản lý khu kinh tế 85,25 điểm, Sở NN&PTNT 82,07 điểm, Sở Giao thông vận tải 81,52 điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường 78,52 điểm, Sở Công Thương 77,25 điểm, Sở Xây dựng 75,21 điểm.

Như vậy, từ khi bắt đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2013 đến nay, quận Hồng Bàng luôn giữ vững ở vị trí dẫn đầu, quận Ngô Quyền có 2 năm đồng hạng nhất, 4 năm đứng thứ 2 trong 6 năm qua. Đối với khối sở, ngành lại liên tục có sự thay đổi đơn vị dẫn đầu từ năm 2013 đến nay, với sự đổi ngôi đầu từ các đơn vị: Tài nguyên và Môi trường (năm 2013), Nội vụ (2014), Khoa học và Công nghệ (2015), Thông tin và Truyền thông (2016), Thanh tra thành phố (2017) và đến năm 2018 là Văn phòng UBND thành phố.

Về Chỉ số đo lường hài lòng đối với sự phục vụ hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các quận huyện năm 2018, đối với các Sở, ban, ngành: Sở NN&PTNT dẫn đầu với 94,55%; Sở Du lịch đứng thứ 2 với 93,38%; Sở Y tế đứng thứ 3 với 92,88%. Đối với UBND các quận, huyện: Quận Ngô Quyền dẫn đầu với 95,39%; huyện Kiến Thụy đứng thứ 2 với 95,15%; quận Hồng Bàng đứng thứ 3 với 95,14%.

UBND thành phố cũng công bố kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018 đối với người đứng đầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện. Đối với các Sở, ban, ngành: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Y tế; Chánh Thanh tra thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với các quận, huyện: Chủ tịch UBND các quận/huyện: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến Thụy, Kiến An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

UBND thành phố yêu cầu, căn cứ Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2018, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện khẩn trương rà soát, phân tích, đánh giá từng tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2018 của đơn vị; chỉ đạo các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của đơn vị và của các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018: UBND quận Hồng Bàng và Văn phòng UBND thành phố dẫn đầu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác