Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:23

Sáng 27/9, tại phiên họp thường kỳ trực tuyến tháng 9/2018, UBND thành phố đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ngành, UBND các quận, huyện.

Điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017 cao hơn so với năm 2016

Trên cơ sở tổng hợp các kết quả thẩm định, điều tra xã hội học và đo lường sự hài lòng, Hội đồng thẩm định thành phố về chỉ số cải cách hành chính đã họp, thống nhất các nội dung trình UBND thành phố phê duyệt; ngày 14/9/2018, UBND thành phố đã có Quyết định số 2402/QĐ-UBND phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện. 

Bộ phận Một cửa quận Hồng Bàng được nhiều đơn vị đến tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm

Đối với khối quận, huyện, năm 2017 có 10 đơn vị đạt tổng điểm trên 80 điểm, có 4 đơn vị đạt tổng điểm dưới 80 điểm, không có đơn vị đạt tổng điểm dưới 70 điểm. Điểm trung bình năm 2017 của khối quận, huyện là 81,34 điểm, tăng 3,93 điểm so với điểm trung bình của năm 2016. Cụ thể, quận Hồng Bàng tiếp tục đứng thứ nhất với 85,96 điểm; quận Ngô Quyền đứng thứ hai với 85,84 điểm; quận Hải An đứng thứ ba với 84,6 điểm. Tiếp theo là các địa phương: quận Dương Kinh 83,32 điểm, huyện Kiến Thụy 83 điểm, quận Lê Chân 82,83 điểm, quận Kiến An 82,08 điểm, huyện Thủy Nguyên 81,84 điểm, quận Đồ Sơn 81,81 điểm, huyện Tiên Lãng 81,36 điểm, huyện Cát Hải 79,42 điểm, huyện Vĩnh Bảo 79,08 điểm, huyện An Lão 73,8 điểm, huyện An Dương 73,59 điểm.

Đối với khối sở, ban, ngành, năm 2017 có 13 đơn vị đạt tổng điểm trên 80 điểm, 6 đơn vị đạt tổng điểm từ 70 – dưới 80 điểm, 1 đơn vị dưới 70 điểm. Thanh tra thành phố đứng đầu khối với tổng điểm 84,36 điểm, Văn phòng UBND thành phố xếp thứ hai với 84,32 điểm, Sở Ngoại vụ đứng thứ 3 với 83,73 điểm. Tiếp theo là các đơn vị: Sở Tư pháp 83,6 điểm, Sở Khoa học và Công nghệ 83,46 điểm, Sở Nội vụ 83,18 điểm, Sở Giao thông vận tải 82,75 điểm, Sở Thông tin và Truyền thông 82,75 điểm, Sở Y tế 81,3 điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo 81,09 điểm, Sở Tài chính 80,51 điểm, Sở LĐTB&XH 80,43 điểm, Sở Du lịch 80,24 điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường 80,06 điểm, Sở Văn hóa và Thể thao 78,27 điểm, Sở NN&PTNT 75,36 điểm, Sở Công Thương 74,76 điểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư 74,45 điểm, Sở Xây dựng 70,12 điểm, Ban quản lý khu kinh tế 67,32 điểm.

Do các đơn vị đã có sự quan tâm hơn đến công tác cải cách hành chính và có sự thay đổi về tiêu chí cơ cấu điểm nên nhìn chung điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ngành, quận, huyện đều cao hơn so với năm 2016. Phần lớn các đơn vị bị trừ điểm ở 3 tiêu chí: thực hiện nhiệm vụ được UBND giao (chỉ có Văn phòng UBND thành phố đạt điểm tối đa), cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (chỉ có Sở Khoa học và Công nghệ đạt điểm tối đa) và thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Hai nội dung cuối bị trừ điểm cũng là hai nội dung Hải Phòng bị Trung ương trừ nhiều điểm nhất trong chỉ số cải cách hành chính năm 2017.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, năm 2017, thành phố Hải Phòng xếp thứ 5 về chỉ số cải cách hành chính, trong khi 4 năm liền trước đó xếp thứ 2 toàn quốc. Vì vậy, trong năm 2018 và các năm tiếp theo, thành phố Hải Phòng cần tiếp tục cải cách hành chính thực chất, cải thiện điểm số để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND thành phố hoan nghênh UBND quận Hồng Bàng và Thanh tra thành phố dẫn đầu hai khối sở ngành và quận huyện; đồng thời đề nghị các đơn vị có điểm số thấp cần phấn đấu cải thiện điểm số và thứ hạng trong năm 2018.

Sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính trong công tác chỉ đạo điều hành

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thu cho biết, để triển khai đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ngành, UBND các quận, huyện, Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố sửa đổi, điều chỉnh và ban hành bộ chỉ số chấm điểm. Theo đó, tổng điểm chỉ số cải cách hành chính thành phố là 100 điểm, trong đó điểm thẩm định theo các tiêu chí là 60 điểm, điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức là 20 điểm và điểm điều tra xã hội học là 20 điểm. Việc xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 có một số điểm mới: thứ nhất là bổ sung điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và sử dụng kết quả đó là một trong 3 nội dung đánh giá của chỉ số cải cách hành chính; thứ hai là điểm điều tra xã hội học giảm từ 40 điểm xuống 20 điểm; thứ ba là khắc phục những hạn chế trong năm 2016 thì bộ chỉ số năm 2017 đã hoàn thiện các tiêu chí đánh giá theo hướng định lượng và phù hợp hơn, đồng thời tiếp cận các tiêu chí trong bộ chỉ số của Trung ương năm 2017.

Quá trình chấm điểm theo các tiêu chí trong bộ chỉ số được thực hiện: trên cơ sở bộ chỉ số, các đơn vị tự chấm điểm sau đó gửi về Sở Nội vụ tổng hợp để gửi các thành viên Hội đồng thẩm định thực hiện việc đánh giá. Sau khi thẩm định, các thành viên Hội đồng gửi lại để các đơn vị có ý kiến, kiến nghị giải trình. Sau khi tổng hợp, các đơn vị nếu thống nhất thì có ý kiến bằng văn bản, nếu không thống nhất thì tiếp tục họp với Hội đồng thẩm định để làm rõ những khúc mắc.

Kết quả chấm điểm theo các tiêu chí trong bộ chỉ số đã được trao đổi, thảo luận 3 lần. Cùng với đó, Sở Nội vụ cũng tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch điều tra xã hội học. Tổng số phiếu điều tra xã hội học phát ra là 1.290 phiếu, số phiếu thu về là 1.035 phiếu.

Đối tượng lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức là người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã đến thực hiện các thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện. Tổng số phiếu phát ra là 3.960 phiếu, thu về là 3.914 phiếu. Mẫu phiếu thực hiện theo mẫu của Bộ Nội vụ. Việc điều tra thực hiện thông qua nhân viên Bưu điện thành phố để đảm bảo khách quan, chính xác. Qua điều tra, kết quả hài lòng của khối quận, huyện là 85,4%; khối sở, ngành là 85,3%. 


Năm 2018, UBND thành phố thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các sở, ngành, địa phương.
Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành kiểm tra tại Bộ phận Một cửa UBND xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên ngày 26/9/2018

Qua triển khai đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017, Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính thành phố đã có một số kiến nghị, đề xuất với UBND thành phố và với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính đảm bảo tiến độ theo yêu cầu và sử dụng hiệu quả kết quả này trong công tác chỉ đạo điều hành, theo dõi và đánh giá thực hiện cải cách hành chính. Năm 2018, UBND thành phố đồng ý sẽ xác định thêm chỉ số của huyện Bạch Long Vỹ. Đồng thời sẽ đánh giá và công bố chỉ số cải cách hành chính sớm hơn mọi năm, dự kiến kết quả năm 2018 chậm nhất trong quý II/2019 sẽ công bố. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tổ chức tuyên truyền kết quả chỉ số cải cách hành chính để nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả năm 2017, từ đó đề ra các giải pháp, biện pháp cần thiết trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

Minh Hằng – haiphong.gov.vn 27/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017: Thanh tra thành phố và UBND quận Hồng Bàng dẫn đầu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác