Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:28

Thực hiện Quyết định số 1176-QĐ/TU, ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thí điểm thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quận Dương Kinh, Quận ủy Dương Kinh vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc chung Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quận.

Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quận Dương Kinh là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quận để phục vụ công tác lãnh đạo, triển khai hoạt động, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của mỗi tổ chức. Bộ phận tham mưu giúp việc của Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quận gồm 4 bộ phận, đó là: Hành chính, tổng hợp; Tuyên truyền, vận động; Tổ chức, kiểm tra, giám sát và Chính sách, pháp luật.

Lãnh đạo quận Dương Kinh trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí lãnh đạo Cơ quan


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Dương Kinh đã trao quyết định của Quận ủy về công tác tổ chức cán bộ Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quận Dương Kinh và tặng hoa cho các đồng chí lãnh đạo Cơ quan. Đồng thời chúc mừng đồng chí Thủ trưởng, các Phó Thủ trưởng, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên thuộc Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quận, chúc các đồng chí luôn đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Quận ủy giao.

LHT – haiphong.gov.vn 10/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc chung Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quận Dương Kinh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác