Print Thứ Ba, 24/09/2019 20:41

Chiều 24/9, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa trao Quyết định cho các Ban, Văn phòng Thành ủy

Hội nghị được nghe công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của: Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Theo đó, Văn phòng Thành ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; là đầu mối giúp Thường trực Thành ủy xử lý công việc hàng ngày. Là đại diện chủ sở hữu tài sản của Thành ủy; trực tiếp quản lý tài chính của Thành ủy và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức phục vụ cho hoạt động của Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao vai trò quan trọng của các Ban, Văn phòng Thành ủy thời gian qua đã chủ động, sáng tạo, tích cực, trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất, giúp việc kịp thời cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Tuy nhiên, qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, theo dõi hoạt động vẫn còn hạn chế, chồng chéo, sự phối kết hợp chưa kịp thời nên hiệu quả chưa cao.

Để hoạt động hiệu quả với chất lượng cao hơn, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Quy định số 04-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ra các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các Ban, Văn phòng Thành ủy với yêu cầu bộ máy tinh gọn hơn, chất lượng hiệu quả tốt hơn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ có những khó khăn, bất cập trong triển khai, vì vậy đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các Ban, Văn phòng Thành ủy cần làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, công chức để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; căn cứ vào các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan tiến hành sắp xếp lại bộ máy, chức năng nhiệm vụ đảo bảo theo quy định; xây dựng quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc tại cơ quan mình; tăng cường sử dụng mạng nội bộ trong điều hành, giải quyết công việc. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy, các cơ quan có phương án sắp xếp, giảm số lượng cấp phó các ban; chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy, bố trí các chức danh phù hợp với vị trí việc làm; nghiên cứu, thực hiện giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức chịu tác động trong quá trình sắp xếp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực đề nghị Văn phòng Thành ủy chủ trì xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp với các Ban, sớm xây dựng quy chế tạm thời trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định; cùng với các Ban chủ động, sáng tạo, đổi mới thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác