Print Thứ Sáu, 27/05/2022 09:45 Gốc

Sáng 27/5, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Theo các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đợt này có 10 tổ chức Đảng được sắp xếp, chuyển giao. Trong đó, chuyển 1 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố; thôi giao quyền cấp trên cơ sở đối với 1 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; chuyển 8 tổ chức cơ sở Đảng về trực thuộc quận, huyện ủy nơi đơn vị có trụ sở chính. Cụ thể:

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao Quyết định cho các tổ chức Đảng.

Theo Quyết định số 615-QĐ/TU: Thôi giao quyền cấp trên cơ sở đối với Đảng ủy cơ sở Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam. Đảng bộ Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành; Đảng ủy cơ sở Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên.Theo Quyết định số 616-QĐ/TU: Chuyển Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (đảng bộ cấp trên cơ sở) thành đảng bộ cơ sở, đồng thời chuyển giao về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, gồm 21 tổ chức đảng và 416 đảng viên. Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành.

Theo Quyết định số 617-QĐ/TU: Chuyển Chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Ô tô số 1 và 16 đảng viên trực thuộc Huyện ủy An Dương về trực thuộc Quận ủy Hồng Bàng.

Theo Quyết định số 618-QĐ/TU: Chuyển Chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ và 25 đảng viên trực thuộc Quận ủy Dương Kinh về trực thuộc Quận ủy Hải An.

Theo Quyết định số 619-QĐ/TU: Chuyển Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng và 6 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố về trực thuộc Quận ủy Lê Chân.

Theo Quyết định số 620-QĐ/TU: Chuyển Đảng bộ cơ sở Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng và 69 đảng viên trực thuộc Quận ủy Lê Chân về trực thuộc Huyện ủy An Dương.

Theo Quyết định số 621-QĐ/TU: Chuyển Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng và 27 đảng viên trực thuộc Quận ủy Lê Chân về trực thuộc Huyện ủy An Dương.

Theo Quyết định số 622-QĐ/TU: Chuyển Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Giầy Thống nhất và 19 đảng viên trực thuộc Huyện ủy An Dương về trực thuộc Quận ủy Kiến An.

Theo Quyết định số 623-QĐ/TU: Chuyển Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng và 40 đảng viên trực thuộc Huyện ủy An Dương về trực thuộc Quận ủy Kiến An.

Theo Quyết định số 624-QĐ/TU: Chuyển Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 và 45 đảng viên trực thuộc Quận ủy Lê Chân về trực thuộc Quận ủy Ngô Quyền.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các tổ chức Đảng sau khi được sắp xếp, chuyển giao, đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh, sự thay đổi đối với mỗi tổ chức Đảng nói trên là phù hợp với hệ thống tổ chức Đảng theo quy định của Điều lệ; phù hợp với quy mô của tổ chức Đảng; giảm đầu mối Đảng bộ trực thuộc Thành ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Thông qua việc sắp xếp, chuyển giao để mỗi tổ chức Đảng có điều kiện thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là hạt nhân chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Để các tổ chức đảng được sắp xếp, chuyển giao hôm nay sớm ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị cần thực hiện tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị về chủ trương sắp xếp, chuyển giao tổ chức Đảng của Ban Thường vụ Thành ủy, qua đó tạo sự đồng thuận và ủng hộ của cán bộ, đảng viên và viên chức, người lao động về chủ trương này. Tiến hành chặt chẽ, tỷ mỷ các thủ tục bàn giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên; làm thủ tục khắc đổi con dấu mới của tổ chức Đảng theo quy định. Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy cho phù hợp với mô hình và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng theo quy định của Điều lệ; thực hiện đúng các nhiệm vụ do cấp ủy cấp trên ủy quyền.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố xem xét, sắp xếp tổ chức Đảng trước kia trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng cho phù hợp và tạo sự đồng thuận. Các cấp ủy quận, huyện nơi tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức cơ sở đảng được chuyển giao sớm hòa nhập và phát huy vai trò trong hoạt động chung của đảng bộ quận, huyện. Các tổ chức Đảng được sắp xếp, chuyển giao sớm ổn định tổ chức; tiếp tục phát huy truyền thống và điểm mạnh, khắc phục khó khăn, hạn chế; bổ sung chương trình công tác để tiếp tục hoạt động có hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định.

Để các tổ chức Đảng sớm ổn định và hoạt động có hiệu quả, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị các Đảng bộ tiếp nhận cần chủ động sắp xếp tổ chức Đảng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cơ sở Đảng ổn định tổ chức và phát huy vai trò hạt nhân chính trị, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác