Print Thứ Sáu, 17/03/2023 08:46 Gốc

Sở Giao thông Vận tải có Thông báo số 100/TB-SGTVT công bố biểu đồ chạy xe và tần suất hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Quy hoạch Phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Văn bản số 4868/VP-QH2 ngày 18/11/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc mở mới, khôi phục và tăng tần suất hoạt động một số tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố năm 2023.

Sở Giao thông vận tải công bố biểu đồ chạy xe và tần suất hoạt động các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố theo phụ lục đính kèm theo.

Tài liệu kèm theo: Thông báo số 100/TB-SGTVT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố biểu đồ chạy xe và tần suất hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác