Print Thứ Hai, 16/05/2022 13:37 Gốc

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 882/QĐ-BTTTT, ngày 10/5/2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Quyết định công bố gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và 12 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, bổ sung mới thủ tục Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thuộc thẩm quyền cấp Trung ương và địa phương. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền cấp Trung ương và địa phương gồm các thủ tục: cấp giấy phép bưu chính; sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn; cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng dược; cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022. Bãi bỏ các quyết định: Quyết định số 927a/QĐ/BTTTT ngày 01/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 1010/QĐ-BTTTT ngày 15/6/2020 và Quyết định số 1628/QĐ-BTTTT ngày 24/9/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tài liệu đính kèm: 882-QD-BTTTT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố 14 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác