Print Thứ Sáu, 28/10/2022 17:45 Gốc

UBND thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Công thương, công bố danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố năm 2023.

Xét báo cáo và đề nghị của Sở Công thương tại Văn bản số 2753/SCT-QLTM ngày 20/10/2022 về việc đề xuất địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố năm 2023, UBND thành phố đồng ý công bố danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố năm 2023 (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Công bố 12 địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố năm 2023.

Giao Sở Công thương thông báo, hướng dẫn các đơn vị liên quan biết, thực hiện theo quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố 12 địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác