Print Thứ Sáu, 22/02/2019 17:43

Trong 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an, Công an Hải Phòng đã phát động sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ tạo khí thế sôi nổi trong toàn lực lượng.

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị nội bộ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành điều lệnh, kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa, giao tiếp ứng xử, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm đối với công việc để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo.

Việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết tác phong, giao tiếp ứng xử văn hóa, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên rõ nét, tạo chuyển biến tích cực; CBCS có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, gương cán bộ, chiến sĩ có những việc làm nhân văn, vì nhân dân phục vụ… được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao  tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của CBCS Công an Hải Phòng.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công an thành phố: Xuất hiện nhiều tấm gương “Vì nhân dân phục vụ”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác