Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:16

Ngày 6-11, CATP tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt thực hiện Quy định tạm thời phân cấp và phối hợp nhiệm vụ PCCC và CNCH lực lượng CAHP. Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Để đảm bảo chủ động, tập trung, hiệu quả trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác PCCC và CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC CAHP, Giám đốc CATP đã có Quyết định số 1519 Quy định tạm thời phân cấp, phối hợp nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Việc phân cấp, phối hợp nhiệm vụ dựa trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; thực hiện quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong việc tăng cường cho cơ sở theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diễn, xã bám cơ sở”; đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác PCCC và CNCH từ Bộ đến Công an các địa phương, góp phần làm cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tránh tình trạng phân cấp xong không đủ năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham gia Hội nghị 

Việc phân cấp, phối hợp cũng cần đảm bảo đúng cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phân cấp quản lý cơ sở, địa bàn đến đâu thì thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH đến đó theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên; không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị, không bỏ sót nhiệm vụ, không sót, lọt đối tượng quản lý trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên phạm vi thành phố.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP yêu cầu công an các đơn vị, địa phương sớm quy định triển khai Quy định của Giám đốc CATP để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý; công an địa phương phải tham mưu cho Chính quyền địa phương thực hiện công tác PCCC trên địa bàn chỉ đạo; chỉ đạo Công an cấp xã, phường triển khai thực hiện công tác PCCC tại khu dân cư, để các cấp cơ sở thấy được trách nhiệm trong công tác PCCC.

Sau khi triển khai Quy định, công an các đơn vị, địa phương cần tiến hành rà soát, nắm lại tình hình địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra PCCC… Đại tá Phạm Viết Dũng cũng nhấn mạnh các đơn vị phải hiểu, thống nhất nội dung Quy định của Giám đốc CATP để thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền.

MP – An ninh Hải Phòng  10/11/2018


Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công an thành phố: Triển khai quán triệt thực hiện Quy định tạm thời phân cấp và phối hợp nhiệm vụ PCCC và CNCH
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác