Print Thứ Sáu, 10/07/2020 16:52 Gốc

Sáng ngày 10-7, Công an thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP, Phó Ban chỉ đạo 799 thành phố chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước phát triển với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thu hút được sự tham gia tích cực, hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể quần chúng và nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng, Công an các đơn vị, địa phương duy trì hiệu quả hoạt động 421 mô hình; xây dựng mới 25 mô hình, định hướng vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về ANTT như: khu vực biên giới, giải phóng mặt bằng, TTATGT, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa – tư tưởng, nhân rộng 4 mô hình, gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng cuối năm 2020, CATP đề ra 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào; tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, phòng chống dịch bệnh Covid-19. CATP chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiến hành sơ, tổng kết, nhân rộng các mô hình phong trào, xây dựng mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế….

Các đơn vị phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP, Phó Ban chỉ đạo 799 thành phố ghi nhận, biểu dương kết quả thành tích của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất với Cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị bên cạnh việc xây dựng mô hình mới, cần chú trọng việc sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình đang hoạt động để phát huy hơn nữa tác dụng tích cực, tính lan tỏa của các mô hình. Trước mắt, các đơn vị cần làm tốt công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005 * 19-8-2020); tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, hướng tới Đại hội XIII của Đảng…

THẾ KHOA

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Công an thành phố triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng cuối năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác