Print Thứ Hai, 04/03/2019 15:39

Trong 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an các đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT.

Nhiều đơn vị đã chỉnh trang trụ sở, phòng tiếp dân, gắn biển hiệu, nội quy, công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc, rút ngắn thời gian đi lại cho nhân dân… Qua phản ánh, các đơn vị đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời phát hiện kịp thời những sai phạm, thiếu sót của CBCS để uốn nắn, khắc phục và có hình thức, biện pháp xử lý nghiêm.

Ngoài ra, Công an các đơn vị đã củng cố đội ngũ trực ban và CBCS làm công tác tiếp dân; bố trí làm công tác tiếp dân là những đồng chí có trình độ, năng lực, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, khả năng giao tiếp tốt; có thái độ văn minh, lịch sự khi giao tiếp, ứng xử.

Vì vậy, CAHP được Bộ Công an phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính đạt loại xuất sắc, được đánh giá đứng thứ 2 (năm 2017), đứng thứ 4 (năm 2018) trong số 63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Công an thành phố: Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác