Print Thứ Tư, 06/03/2019 16:18

Nhằm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, năm 2019, CATP tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh trong toàn CATP.

Theo đó, CATP sẽ tập trung vào kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết, tác phong, thực hiện quy trình, chế độ công tác; thực hiện chế độ trực chỉ huy, trực ban, thường trực chiến đấu, công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị, quân số làm việc; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, sử dụng trang phục, tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần thái độ làm việc khi tiếp xúc giải quyết công việc của nhân dân; việc thực hiện nếp sống văn hóa nhất là văn hóa trong giao tiếp, ứng xử; việc chấp hành kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự nội vụ vệ sinh cơ quan, chú trọng kiểm tra việc ghi Sổ Nhật ký công tác của CBCS và phê duyệt của lãnh đạo, chỉ huy trong đơn vị…

Song song với đó, Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác quản lý CBCS; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2789, chủ động nắm chắc tình hình để làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp CBCS sai phạm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo đơn vị để xảy ra CBCS sai phạm.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công an thành phố: Kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác