Print Thứ Năm, 11/07/2019 23:15

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy CATW về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2-9-1969 * 2-9-2019), Giám đốc CATP Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai Cuộc thi viết với chủ đề “Công an Hải Phòng – 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trên Báo An ninh Hải Phòng. Đây cũng là hoạt động điểm nhấn, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn lực lượng Công an Hải Phòng thiết thực kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 * 19-8-2019), 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2019)… 

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc CATP chỉ đạo thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP (Ảnh: Phan Tuấn)

   Cuộc thi viết “Công an Hải Phòng – 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trên Báo An ninh Hải Phòng nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền điển hình tiên tiến, gương “người tốt – việc tốt” , mô hình tiêu biểu, của lực lượng Công an Hải Phòng; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Các lực lượng CATP ra quân thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP (Ảnh: Thủy Chung)

    Để tổ chức tốt cuộc thi, Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, phong phú về nội dung, hình thức. Các tập thể, cá nhân thể hiện trong các tác phẩm dự thi là những tấm gương điển hình, mô hình tiêu biểu trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội.

Công an thành phố thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi do Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc CATP làm Trưởng Ban chỉ đạo; Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP làm Phó trưởng Ban chỉ đạo kiêm Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi. Giám đốc CATP giao Báo An ninh Hải Phòng là cơ quan thường trực cuộc thi, có nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi, đối tượng dự thi, thể lệ cuộc thi, cơ cấu giải thưởng, tổng kết và trao giải cuộc thi; tổ chức tiếp nhận, lựa chọn và chấm các tác phẩm dự thi… Giám đốc CATP cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Báo An ninh Hải Phòng triển khai cuộc thi trong lực lượng CATP; thực hiện đăng ký chỉ tiêu tác phẩm và tổ chức triển khai tới toàn thể CBCS, công nhân viên trong đơn vị mình; tập hợp tác phẩm gửi về Ban tổ chức cuộc thi. 

THẾ KHOA

THỂ LỆ CUỘC THI

1. Tên cuộc thi:

 Cuộc thi viết “Công an Hải Phòng – 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trên báo An ninh Hải Phòng năm 2019.

2. Nội dung cuộc thi :

-Tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân.

-Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Những tình cảm sâu sắc của Bác đối với Đảng bộ, nhân dân thành phố Hải Phòng qua 9 lần đến thăm thành phố; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam và người dân Hải Phòng, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi, sự nghiệp xây dựng phát triển của thành phố.

– Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng, nhân dân ta và thành phố Hải Phòng đang tiến hành; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Hải Phòng quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

-Tuyên truyền về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

– Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; các sự kiện chính trị nổi bật, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và ngành Công an.

3. Hình thức tác phẩm:

– Các tác phẩm tham gia cuộc thi được viết tay, trên giấy A4, không quá 2000 từ, thuộc thể loại văn xuôi, kèm theo ít nhất 1 ảnh minh họa là chân dung nhân vật hoặc hoạt động liên quan được phản ánh trong tác phẩm.

– Cuối tác phẩm phải có phần liên hệ thực tiễn cá nhân và đơn vị, xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, đề xuất giải pháp giải quyết các khâu yếu, việc khó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

 4. Đối tượng dự thi:

– Là cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên đang công tác tại các đơn vị thuộc CATP Hải Phòng. Dự thi theo cá nhân hoặc nhóm tác giả hoặc tập thể đơn vị.

– Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không bị hạn chế số lượng tác phẩm.

– Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc không được tham gia dự thi.

5. Thời gian nhận bài dự thi:

– Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 10/7/2019 đến hết ngày 10/9/2019.

– Thời gian chấm giải từ ngày 11/9/2019 .

– Thời gian trao giải dự kiến trong tháng 9 năm 2019.

6. Cách thức gửi tác phẩm dự thi:

– Tác phẩm ghi rõ thông tin: họ tên tác giả, nhóm tác giả, đơn vị dự thi, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

– Ngoài phong bì (đối với bản viết tay) và tiêu đề thư điện tử (đối với bản đánh máy) ghi rõ: “Bài dự thi trên báo An ninh Hải Phòng năm 2019”.

– Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, số 10 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng (bản viết tay); E-mail: bientaptin@gmail.com (bản đánh máy).

7. Cơ cấu giải thưởng:

– 01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng + Giấy khen của Giám đốc CATP.

– 02 giải Nhì, trị giá 2.000.000 đồng/giải + Giấy khen của Giám đốc CATP.

– 03 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng/giải + Giấy khen của Giám đốc CATP.

– 05 giải Khuyến khích, trị giá 500.000đ/giải + Giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

– 09 tác phẩm được chọn vào chung khảo (không đạt giải) được nhận phần thưởng 300.000 đồng/tác phẩm.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công an thành phố Hải Phòng: Triển khai Cuộc thi viết “Công an Hải Phòng – 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trên Báo An ninh Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác