Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:51

Sáng 24-7, Đảng ủy Công an thành phố tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP dự chủ trì, khai mạc hội nghị.  Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy.

Quang cảnh hội nghị

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo viên Trần Thị Phương, Trưởng phòng lý luận chính trị và lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của các nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), trong đó có Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đẩy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Trần Thị Phương, Trưởng phòng lý luận chính trị và lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của các nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đối với cấp ủy, lãnh đạo và CBCS Công an các đơn vị, địa phương toàn lực lượng CATP. Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến toàn thể đảng viên, CBCS; chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình. Gắn việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động lớn của Bộ Công an về “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Công an, nhất là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Đề án của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an về tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Thế Khoa – Thủy Chung – An ninh Hải Phòng 25/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công an thành phố Hải Phòng: Học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác