Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:06

Ngày 9-10, Công an thành phố tổ chức Hội nghị giao ban Công tác tư tưởng và Dư luận xã hội Qúy III/2018. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì hội nghị.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS và việc thực hiện các quy chế, quy trình công tác; chú trọng giáo dục, rèn luyện xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ động đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phong các lãnh đạo, chỉ huy.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo. Ảnh Phan Tuấn

Các đơn vị, Công an địa phương đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 2789 của Giám đốc CATP về phòng ngừa, quản lý, giáo dục, xử lý CBCS vi phạm; kịp thời nắm, giải quyết tư tưởng, động viên CBCS khắc phục khó khăn, luôn đoàn kết, thống nhất; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng CBCS trong lực lượng CAHP cơ bản ổn định, đại đa số CBCS luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Thành uye, UBND thành phố, yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, khắc phục khó khăn, chủ động và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBCS tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua năm 2018; nâng cao chất lượng công tác nắm, giải quyết, báo cáo tình hình tư tưởng CBCS; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội…

Lãnh đạo Phòng PV01 – CATP đóng góp ý kiến. Ảnh Phan Tuấn

Tại hội nghị, các đại biểu và Cộng tác viên dư luận đã tham gia ý kiến bổ sung làm rõ kết quả công tác nắm tư tưởng của dư luận xã hội trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhất là việc triển khai tại các dự án trọng; tình hình tư tưởng của CBCS đối với việc triển khai các Nghị quyết của Đảng, Thông tư, Chỉ thị của Bộ Công an; công tác thanh tra, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; tư tưởng đảng viên, việc phát triển đảng viên; công tác tài chính, hậu cần, chế độ chính sách đối với CBCS; tư tưởng cán bộ, đoàn viên, hội viên có gì chú ý, khó khăn, vướng mắc và giải pháp…

Kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP đề nghị phòng chức năng tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức theo chức năng nhiệm vụ; chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu; các đơn vị cần bố trí lực lượng nắm bắt kịp thời, phản ánh trung thực, đầy đủ, khách quan tình hình dư luận xã hội giúp lãnh đạo CATP đưa ra chỉ đạo sát thực tế; cần đổi mới, nâng cao công tác đấu tranh phản biện các quan điểm sai trái của các thế lực trên không gian mạng; nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, có nhiều phản biện hơn nữa…

MP – An ninh Hải Phòng 10/10/2018


Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công an thành phố: Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội qúy III/2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác