Print Thứ Hai, 01/03/2021 09:20 Gốc

Công an thành phố vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT trong toàn lực lượng với mục tiêu thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT” và phấn đấu kéo giảm từ 5%-10% cả 3 tiêu chí.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phong trào trong toàn đơn vị, gắn việc xây dựng lực lượng với nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT. Nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị; xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hỗ trợ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Tăng cường công tác tập huấn, phổ biến kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho các lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện và toàn dân.

Công an thành phố ra quân bảo đảm trật tự ATGT.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công an thành phố ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT trong toàn lực lượng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác