Print Thứ Sáu, 20/09/2019 11:03

Hội Cựu chiến binh quận Hải An vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn về ATGT và PCCC cho 200 cán bộ, hội viên.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ Đội Tổng hợp – Công an quận Hải An thông tin, giới thiệu về công tác bảo đảm trật tự ATGT, PCCC, CNCH với nhũng nội dung cụ thể như: giới thiệu một số quy định của Luật Giao thông đường bộ; các biển báo, biển chỉ dẫn giao thông đường bộ và cách tham gia giao thông an toàn; thực trạng báo động về việc vi phạm Luật Giao thông đường bộ; giới thiệu luật, thông tư, nghị định về công tác PCCC; vị trí, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tâc PCCC; trách nhiệm PCCC của cơ quan, tổ chức, trường học, hộ gia đình và cá nhân; một số kiến thức cơ bản về công tác PCCC, tình hình phòng chống cháy nổ tại địa phương và trên cả nước; công tác đảm bảo ATGT và PCCC, CNCH hiện nay.

Hội nghị tuyên truyền, tập huấn giúp nâng cao kiến thức về công tác bảo đảm ANTT, bảo đảm ATGT, công tác PCCC, CNCH trong tình hình hiện nay. Đồng thời, Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ, đội, câu lạc bộ CCB tự quản về ATGT, đảm bảo an toàn PCCC, CNCH.

Nguồn: CATP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công an quận Hải An: Tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông và PCCC tới Hội Cựu chiến binh quận Hải An
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác