Print Thứ Bảy, 20/04/2019 10:24

Thời gian qua, Công an khối Huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, phân công rõ trách nhiệm cho các đội nghiệp vụ, Đồn, Trạm, Công an xã, thị trấn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ để thực hiện công trình, phần việc phục vụ nhân dân.

Qua đó, các công trình, phần việc đạt được kết quả tích cực, cán bộ, chiến sĩ đã nâng cao nhận thức, nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện; nỗ lực khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các công trình, phần việc do Công an khối Huyện đảm nhận đang phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong mọi mặt công tác liên quan đến trách nhiệm của lực lượng, góp phần nâng cao uy tín.

Trong quý II/2019, Công an khối Huyện đã triển khai nhân rộng công trình, phần việc phục vụ nhân dân “Tăng cường tuần tra, chốt điểm – Chủ động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự”.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: CÔNG AN KHỐI HUYỆN: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác