Print Thứ Hai, 14/11/2022 07:00 Gốc

Công an huyện Thủy Nguyên hiện đang tạm giữ 19 xe mô tô, xe gắn máy (Có danh sách kèm theo), là phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông (không xác định được người điều khiển), đã hết thời hạn tạm giữ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, Công an huyện Thủy Nguyên thông báo cho người điều khiển, chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện trên đến Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an huyện Thủy Nguyên để giải quyết (Địa chỉ: Thôn 5, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng; Số điện thoại: 0225.3774077).

Sau 1 năm kể từ ngày ra thông báo (Căn cứ điểm b, khoản 4, Điều 126 luật 67/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012), người điều khiển, chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện trên không đến để giải quyết thì Công an huyện Thủy Nguyên lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Các phương tiện tại Công an huyện Thủy Nguyên.

Danh sách 19 xe mô tô, xe gắn máy hết thời hạn tạm giữ theo quy định pháp luật:

Danh sách 19 xe mô tô, xe gắn máy hết thời hạn tạm giữ theo quy định pháp luật.
Danh sách 19 xe mô tô, xe gắn máy hết thời hạn tạm giữ theo quy định pháp luật.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công an huyện Thủy Nguyên: Thông báo 19 phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông hết thời hạn tạm giữ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác