Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:56

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính thành phố, Chủ tịch UBND thành phố vừa Chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các cấp, ngành thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc triển khai ứng dụng hiệu quả CNTT của cơ quan, địa phương và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.


(Ảnh minh họa).

Theo đó, các Sở, ngành, địa phương ưu tiên bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn nhà nước hợp pháp khác đầu tư cho hạ tầng, nhân lực, ứng dụng CNTT, trong đó, ưu tiên áp dụng hình thức thuê dịch vụ CNTT. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ chất lượng các hệ thống thông tin tập trung; thường xuyên rà soát, cập nhật quy trình giải quyết TTHC vào hệ thống một cửa điện tử; bảo đảm 100% hồ sơ TTHC được cập nhật, theo dõi tiến độ giải quyết trên hệ thống. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ hành chính công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích tới doanh nghiệp và nhân dân.

Chỉ thị yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liêu quan thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển thành phố; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa nền hành chính thành phố.

Văn phòng UBND thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong cơ quan nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng tập trung, đồng bộ, thống nhất, tránh lãng phí nguồn lực, đảm bảo an toàn, bảo mật và kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại cơ sở hạ tầng thông tin giữa các cấp, các ngành, các địa phương.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn, kế hoạch vốn để đầu tư các dự án CNTT theo quy định nhằm đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Cục Thống kê chủ động ứng dụng CNTT trong xử lý và lưu giữ số liệu các cuộc điều tra, trong công tác xử lý và truyền đưa số liệu của một số lĩnh vực công tác thống kê, nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng số liệu, rút ngắn thời gian báo cáo.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, cùng các đơn vị liên quan rà soát, nắm tình hình, phòng ngừa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm đến hoạt động an toàn thông tin, an ninh thông tin mạng.

Trâm Bầu – haiphong.gov.vn 28/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Coi việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính là ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác