Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:31

Luật An ninh mạng được ban hành chính là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia; xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật như: Chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm sử dụng không gian mạng tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước, ví dụ như thông tin kích động, lôi kéo tụ tập đông người, gây rối ANTT, chống người thi hành công vụ…


Luật An ninh mạng điều chỉnh, xử lý các hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc.

Các hành vi phát tán thông tin, gây tổn hại cho tổ chức, cá nhân, gồm: thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của của cơ quan, tổ chức khác.

Các hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội như: sử dụng không gian mạng để hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; thông tin phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội (những hành vi này đã được quy định rải rác, cụ thể trong 29 điều của Bộ luật hình sự năm 2015).

 Các hành vi tấn công mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng và liên quan như: sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử…

(còn nữa)

An ninh Hải Phòng 17/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cơ sở pháp lý bảo vệ ANQG trên không gian mạng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác