Print Thứ Hai, 11/11/2019 11:32

Ngày 3 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 kèm theo Quyết định 362/QĐ-TTg. Trong đó có nêu định hướng, phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện đối với các cơ quan báo chí phát thanh, truyền hình.

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT về việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Theo đó, quy định:

Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cơ quan báo chí hoạt động truyền hình không nằm trong định hướng, phương án sắp xếp đối với phát thanh, truyền hình nêu tại Quy hoạch, phải có phương án thực hiện sắp xếp lại, hoàn thành trước 31/12/2020.

Chậm nhất đến ngày 30/11/2019, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí có văn bản báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạch thực hiện việc sắp xếp này. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, đề nghị có văn bản báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trong tháng 01/2021 để Bộ tổng hợp, xử lý thu hồi các giấy phép đã cấp theo quy định”.

Liên quan đến việc này, căn cứ Luật Báo chí năm 2016, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị Bộ Công thương (Cục Xúc tiến Thương mại); Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em); Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đề nghị các cơ quan nêu trên khẩn trương thực hiện sắp xếp lại Trung tâm Truyền thông Truyền hình Công Thương; Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông; Trung tâm Truyền hình Nhân đạo theo đúng quy định và báo cáo bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, tầng 9, số 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội) trước ngày 30 tháng 11 năm 2019.

Cục PTTH&TTĐT

Nguồn. MIC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí hoạt động truyền hình báo cáo phương án sắp xếp theo Quy hoạch báo chí trước ngày 30/11/2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác